Stanovy

Stanovy občianskeho združenia Sučany Alumni v PDF.Zakladatelia Sučany Alumni

Tomáš Jacko (2001–06)
Jakub Malý (1995–00)
Ing. Peter Paulík (Teacher)
Ivan Polák (2001–06)


Súčasné predsedníctvo

Tomáš Jacko (2001–06)
Petra Trubinská (2009–14)
Miroslav Medveď (2000–05)
Peter Paulík


Kontrolná komisia

David Krišťák (2003–08)
Ivan Polák (2001–06)


Študentskí koordinátori

Tomáš Buchel (2015–)
Kristína Grolmusová (2015–)
Simona Kovaľová (2015–)