Sučany Alumni logo

English version | Prihlásenie - Registrácia

GBAS House

image Jednou z priorít nového predsedníctva SA je iniciovať zámer a v priebehu niekoľkých rokov vybudovať internát rodinného typu v Sučanoch „GBAS House“ pre účely nášho gymnázia.
• V pláne je vybudovať internát, ktorý bude majetkom SA a bude zariadený a koncipovaný ako dom (house).
• Minimálne jedna izba v dome bude určená pre učiteľa (učiteľov) školy – “house mastera”, ktorý bude zabezpečovať úlohu vychovávateľa a dospelej zodpovednej osoby v dome.
• V dome by našlo ubytovanie okolo 15 žiakov a max. 2 učitelia, t.j. 5 izieb pre žiakov a 1 garsónka pre house mastera + jedna spoločenská miestnosť s kuchyňou/jedálňou.

VÝZVA: V prípade, že by ste o tomto zámere chceli vedieť viac, nám dajte prosím vedieť. Máme hotový prvý ideový/projektový zámer. Momentálne prebieha oslovovanie partnerov, špecifikovanie zámeru a hľadanie vhodnej lokality – objektu v Sučanoch. Následne začneme s fundraisingom.

Prečo GBAS House?
1. Vytvorenie možnosti ubytovania pre žiakov školy priamo v obci Sučany v blízkosti školy a v rodinnom prostredí, ktoré bude zabezpečovať minimálne jeden kvalifikovaný pedagóg. Možnosť ubytovania aj počas víkendov, sviatkov a prázdnin pre žiakov zo znevýhodneného prostredia.
2. Vytvorenie fyzického priestoru a zázemia pre činnosť a aktivity občianskeho združenia Sučany Alumni.
3. Vytvorenie možnosti cenovo dostupného ubytovania pre členov občianskeho združenia Sučany Alumni a ďalších absolventov školy počas víkendov a prázdnin.
4. Vytvorenie možnosti prilákať nových učiteľov, resp. ponúknuť zaujímavý benefit pre aktuálnych učiteľov gymnázia vo forme kvalitného a bezplatného ubytovania v blízkosti školy za podmienky zabezpečenia potrebnej starostlivosti o ubytovaných žiakov.
5. Vytvorenie priestoru a možnosti pre využívanie domu tretími stranami (napr. vo forme ubytovania turistom počas prázdnin) za účelom finančného zabezpečenia prevádzkových nákladov domu.

Prečo dom, prečo teraz, prečo Sučany Alumni?

Sučany Alumni – Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch vzniklo v roku 2009. Sme združenie absolventov výnimočného gymnázia, naďalej ho podporujeme a chceme aby dnešní žiaci plne využívali svoj potenciál a vyrástli v hrdých absolventov, ktorí budú pokračovať v našich cieľoch a myšlienkach. Naše združenie existuje už dostatočne dlho nato, aby preukázalo úprimnú snahu o podporu školy a jej žiakov. Minuli sme už mnoho finančných prostriedkov a dobrovoľníckych hodín na poskytnutie a organizáciu štipendií, cien, súťaží, grantov, prednášok, workshopov, mentoringu, atď. Chceme sa však posunúť ešte ďalej a klásť si stále vyššie ciele. Cítime potrebu fyzicky za sebou niečo zanechať a ukázať školskej komunite nielen v Sučanoch, aká je GBAS výnimočná inštitúcia a že je viac než len školou. Vybudovaním vlastných ubytovacích kapacít by sa zároveň aspoň čiastočne prispelo k vyriešeniu viacerých problémov - výziev školy:
• Chýbajúce vlastné ubytovacie kapacity školy priamo v Sučanoch a v blízkosti školy.
• Nízky záujem absolventov učiteľských smerov, resp. učiteľov s potrebnými kvalifikáciami a skúsenosťami učiť na našom gymnáziu.
• Potreba internátu rodinného typu z dôvodu menšej anonymity žiakov a hlavne za účelom pomôcť im preklenúť náročné obdobie prechodu z domova a rodinného prostredia na internát v cudzom meste a novom prostredí.
• Sučany Alumni zaznamenalo viacero psychických problémov a prípadov žiakov, ktorí s ťažkosťami zvládali školské povinnosti a niektorí nakoniec odišli a prestúpili na inú školu. Umiestnenie v našom dome by im mohlo výrazne pomôcť a učitelia by im boli nielen vychovávateľmi – „vrátnikmi“, ale skutočnými druhými rodičmi ochotnými pomôcť v každej situácii.
• Náročnosť organizácie viacerých – nielen absolventských podujatí na pôde školy z dôvodu časových a personálnych obmedzení. Spoločenská miestnosť s jedálňou by bola vhodným priestorom pre prednášky, workshopy, premietanie filmov a menšie akcie počas večerov a prípadne aj cez víkendy. Kapacitne by mohla vyhovovať cca 30 ľuďom.

 

Aktuálne udalosti

Pre informácie o práve prebiehajúcich a plánovaných aktivitách sledujte sekciu Aktuality.


Aktivity v predchádzajúcich rokoch

Školský rok 2013/14
Školský rok 2012/13
Školský rok 2011/12
Školský rok 2010/11
Školský rok 2009/10PÁČIA SA VÁM NAŠE AKTIVITY?
Podporte nás!

Cez PayPal

Bankovým prevodom - IBAN:
SK69 0200 0000 0026 2974 4559


PODPORTE SUČANY ALUMNI
vďaka 2% z Vašich daní

Údaje potrebné na poukázanie
2% z daní Sučany Alumni:


• Obchodné meno: Sučany Alumni – Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch

• Právna forma:
občianske združenie

• Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:
Sučany, 03852, Komenského, 215

• IČO: 42069343