Sučany Alumni logo

English version | Prihlásenie - Registrácia

Prihláška

Ako sa stať členom?
Členmi môžu byť bývalí alebo aktuálni žiaci gymnázia a ich blízki rodinní príslušníci a bývalí alebo aktuálni pracovníci gymnázia a ich blízki rodinní príslušníci. Keďže chceme byť otvorení čo najväčšiemu počtu z Vás, pre BASIC - základné členstvo sa stačí zaregistrovať v online databáze.
Naša činnosť, štipendiá a ďalšie aktivity pre žiakov však závisia aj od Vašej finančnej podpory. Preto nám veľmi pomôžete, keď nám darujete ročný členský príspevok v ľubovoľnej výške (PREMIUM - prémiové členstvo). Ten môžete zaplatiť na náš účet SK69 0200 0000 0026 2974 4559 alebo PayPal.

Ako nám pomôže Tvoj členský príspevok - čo môžeme vďaka nemu realizovať:

 • 10 eur ročne: preplatenie jednosmernej cesty pre zaujímavého hosťa alebo absolventa do Sučian,

 • 50 eur ročne: hodnota jedného Štipendia Sučany Alumni pre aktívnych prvákov, ktorí chcú osobnostne rásť a pomáhať nám

 • 600 eur ročne: hodnota jedného Štipendia Milana Hodžu pre talentovaných prvákov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodnených podmienok  Okrem podpory jedinečného dobrovoľníckeho projektu získavaš aj nasledujúce členské výhody basic a premium členstva:

 • Miesto v pravidelne aktualizovanej databáze absolventov, študentov, bývalých a súčasných zamestnancov gymnázia v Sučanoch a prístup ku kontaktom

 • Účasť na zaujímavých prezentáciách, napr. výber vysokých škôl doma a v zahraničí, kariérne poradenstvo, letné brigády

 • Individuálna viackolová konzultácia prihlášok na zahraničné univerzity (tzv. “University Clinic”)

 • Networking, účasť na stretnutiach absolventov

 • Súťaže a projekty o hodnotné ceny, napr. SA Student Award

 • Možnosť získať Štipendium SA v kumulovanej hodnote až 750 eur

 • Pozvánka a informácie pre absolventov o školských akciách ako napr. Garden Party, Christmas Assembly a HodžaFest

 • Možnosť účasti na vybraných školských výletoch a akciách pre absolventov

 • Zľava na darčekové predmety

 • Prostredníctvom SA podporovať študentské kluby a aktivity

 • Právo hlasovať, rozhodovať a podieľať sa na pôsobení združenia

 • Prostredníctvom SA ovplyvňovať dianie a napredovanie školy

 • Možnosť aktívne sa zapojiť do chodu a rozvoja unikátneho absolventského združenia na Slovensku a získať užitočné skúsenosti

 • Možnosť získať finančný Grant SA na aktivity jednotlivcov, viacerých žiakov alebo školských klubov


  * * *
  Práve vďaka 65 z Vás a Vašim darom z príspevkov nad 5 € (výška ročného členského do šk. roku 2013/14) sme spolu vyzbierali 1500 € na prvú univerzitnú pôžičku, ktorá pomôže prvému absolventovi/absolventke v začiatkoch štúdia na prestížnej zahraničnej univerzite. Srdečne Vám ďakujeme a tešíme sa na dosahovanie ďalších spoločných cieľov! grin


  Aktuálny program nájdete tu.

  O stave výberu členských príspevkov budeme pravidelne informovať.

        VÝBER ČLENSKÉHO 2013/14:
          počet členov: 203
          výber členského: 2254,50 €

        VÝBER ČLENSKÉHO 2012/13:
          počet členov: 181
          výber členského: 1204,50 €

        VÝBER ČLENSKÉHO 2011/12:
          počet členov: 58
          výber členského: 521,00 €

        VÝBER ČLENSKÉHO 2010/11:
          počet členov: 38
          výber členského: 310,00 €

        VÝBER ČLENSKÉHO 2009/10:
          počet členov: 35
          výber členského: 210,31 €

  Pre ilustráciu, hospodárenie SA v šk. roku 2012/13 nájdete tu.


 • Elektronická prihláška

  Vstup do prihlášky >


  Členstvo

  (absolventi, žiaci, bývalí a súčasní zamestnanci, rodinní príbuzní)


  BASIC - základné členstvo
  zadarmo po registrácii

  PREMIUM - prémiové členstvo
  ľubovoľný finančný príspevok


  Podporte Sučany Alumni!

  Cez PayPal

  Bankovým prevodom - IBAN:
  SK69 0200 0000 0026 2974 4559