Sučany Alumni logo

English version | Prihlásenie - Registrácia

Štipendium Milana Hodžu

image

Aj tento rok Sučany Alumni poskytne minimálne jedno Štipendium Milana Hodžu, aby umožnilo aspoň jednému nadanému žiakovi/žiačke štart do štúdia na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch bez finančných ťažkostí.
- Termín podania prihlášky na Štipendium Milana Hodžu je vždy v septembri aktuálneho školského roka.
- Prihláška 2020/2021


Podmienky a spôsob výberu

Hlavnou podmienkou je prijatie žiaka do prvého ročníka gymnázia. Každý riadne prijatý žiak pri zápise obdrží, resp. má možnosť stiahnuť si, vyplniť a zaslať prihlášku. Štipendium vo výške do 600 € je určené predovšetkým na ubytovanie, študijné náklady, cestovné a stravné náklady.
Komisia zložená z absolventov gymnázia prihliada na nasledovné kritériá pridelenia štipendia:
  - ekonomická situácia kandidáta a pomery v rodine (30 %),
  - dosiahnuté študijné výsledky kandidáta (30 %),
  - mimoškolská činnosť kandidáta (30 %),
  - iné okolnosti (napr. vzdialenosť trvalého bydliska od školy a pod., 10 %).

Sučany Alumni v prípade potreby pozve vybraných kandidátov na osobné/telefonické pohovory.

****************************************************

imageŠtipendium Milana Hodžu je už od roku 2010 jedinečným projektom Sučany Alumni – Spoločnosti absolventov gymnázia v Sučanoch. Jeho cieľom je umožniť aspoň jednému nadanému žiakovi/žiačke ročne štart do štúdia na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch bez finančných ťažkostí. Máme záujem dať šancu študovať na tejto výnimočnej škole každému bez ohľadu na jeho finančné, materiálne a iné sociálne alebo ekonomické postavenie v spoločnosti. Chceme zároveň motivovať žiakov aj zo vzdialenejších častí Slovenska, aby prišli študovať do Sučian. Radi privítame finančnú alebo inú pomoc v tomto unikátnom projekte. Tá by umožnila poskytnutie viacerých štipendií a tým splnenie sna mnohých talentovaných žiakov a žiačok študovať na kvalitnej a výnimočnej strednej škole, ktorá okrem iných predností otvára možnosti vysokoškolského štúdia na najlepších svetových univerzitách.

Doteraz sme udelili štipendiá Milana Hodžu v hodnote 9 920 €.
2017/2018: 1 x 600 €
2016/2017: 1 x 600 €
2015/2016: 2 x 600 €
2014/2015: 1 x 1000 €
2013/2014: 4 x 430 €
2012/2013: 3 x 400 €
2011/2012: 3 x 600 €
2010/2011: 3 x 600 €


Za finančnú podporu pre doteraz udelené štipendiá ďakujeme

všetkým Vám, ktorí nás podporujete svojimi členskými príspevkami a dvomi percentami z daní z Vašich príjmov, firme X-Trade Brokers a Združeniu rodičov a priateľov školy pri BGMH v Sučanoch!

imageimageimage

****************************************************

Víťazi Štipendia Milana Hodžu

2017/2018: Radovan Hegli
image
(Na fotke druhý sprava, spoločne so Zuzanou Hudáčovou, Timotejom Kopčom, Dariom Mikušom a Filipom Fukasom)

2016/2017: Jozef Skokan
image
(Na fotke spoločne so štipendistkami Sučany Alumni: Monikou Hammerovou a Simonou Kovaľovou)

2015/2016: Soňa Vajdová a Simona Kovaľová
(Na fotke spoločne so štipendistami Sučany Alumni: Tomáš Buchel, Kristína Grolmusová, Jakub Mazúr, Simona Stasová, Katarína Kozová)

image

2014/2015: Lenka Baranovičová

image

2013/2014: Kristína Benediková, Terézia Čviriková, Kristína Klačanská, Nora Mlynáriková
image
(zľava doprava: RNDr. Vasil Dorovský, riaditeľ BGMH Sučany; Kristína Klačanská; Terézia Čviriková; Ľubomír Sivy, Štipendista SA 2013/14; Nora Mlynáriková; Kristína Benediková; Tomáš Jacko, MPA, PhD., zakladateľ Sučany Alumni)


2012/2013: Laura Beláková, Andrea Durčáková, Alex Tománek
image


2011/2012: Simona Bartošová, Veronika Faktorová, Klára Findrová
image
image


2010/2011: Martin Bažík, Kristína Durčáková, Monika Saganová
image

Milan Hodža
Milan Hodža (* 1. február 1878, Sučany, Rakúsko-Uhorsko – † 27. jún 1944, Clearwater, USA) bol politik, štátnik a publicista. Bol úradujúci prezident Česko-slovenskej republiky, jedenásty predseda vlády Česko-Slovenska (prvý slovenský) a viackrát minister. Syn Ondreja Hodžu, brat Jána Miloslava Hodžu a synovec Michala Miloslava Hodžu. Milan Hodža sa narodil na evanjelickej fare v Sučanoch a dostal výborné vzdelanie, právo študoval v Budapešti a Kluži a filozofiu vo Viedni. Všeobecné i špecializované vedomosti, znalosti rečí (ovládal sedem jazykov - maďarský, nemecký, anglický, francúzsky, rumunský, srbochorvátsky, poľský), talent, pracovitosť i odvaha ho vo všetkých oblastiach, v ktorých pracoval, viedli k úspechom. Bolo tomu tak najmä v žurnalistike a v politike. Veľkou mierou sa ako minister školstva pričinil o stavbu budovy školy v rodných Sučanoch, v ktorej dnes sídli Bilingválne gymnázium čestne pomenované práve po ňom. Dúfame že aj pričinením Štipendia Milana Hodžu sa bude ďalej šíriť odkaz tohto velikána, a bude inšpiráciou mnohým mladým ľudom, aby nasledovali jeho kroky a nezabúdali na svoje korene.

Podpor Štipendiá Milana Hodžu darom, členským príspevkom alebo dvoma percentami z daní pre Sučany Alumni.

Úprimne Ti ďakujeme! smile

Aktuálne udalosti

Pre informácie o práve prebiehajúcich a plánovaných aktivitách sledujte sekciu Aktuality.


Aktivity v predchádzajúcich rokoch

Školský rok 2013/14
Školský rok 2012/13
Školský rok 2011/12
Školský rok 2010/11
Školský rok 2009/10PÁČIA SA VÁM NAŠE AKTIVITY?
Podporte nás!

Cez PayPal

Bankovým prevodom - IBAN:
SK69 0200 0000 0026 2974 4559


PODPORTE SUČANY ALUMNI
vďaka 2% z Vašich daní

Údaje potrebné na poukázanie
2% z daní Sučany Alumni:


• Obchodné meno: Sučany Alumni – Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch

• Právna forma:
občianske združenie

• Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:
Sučany, 03852, Komenského, 215

• IČO: 42069343