Sučany Alumni logo

English version | Prihlásenie - Registrácia

Staff Award

Čo je to Sučany Alumni Staff Award?
image - Ocenenie udeľujeme od roku 2010 a je určené pre všetkých zamestnancov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, ktorých môžu nominovať aktuálni žiaci školy.
- Kandidáti na ocenenie by mali za aktuálny školský rok preukázať, že urobili viac než sú štandardné povinnosti zamestnanca gymnázia na Slovensku. Mali by napríklad preukázať proaktívny záujem o dianie v žiackej, učiteľskej (zamestnaneckej) alebo školskej komunite.
- Vhodný kandidát na ocenenie napríklad ochotne pomáha a venuje sa žiakom, a to predovšetkým mimo bežného vyučovania.
- Medzi dôvodmi udelenia ocenenia môžu byť tiež rôzne povinnosti, ktoré bol na seba kandidát ochotný nezištne prijať alebo účasť a výsledky v rôznych školských a mimoškolských projektoch alebo krúžkoch.
- Ďalšími dôvodmi môže byť charitatívna, humanitárna alebo komunitná pomoc druhým mimo brán gymnázia, z ktorej však čerpá a obohacuje žiakov alebo kolegov.
- Víťaz získava symbolickú finančnú odmenu alebo vecnú cenu podľa možností Sučany Alumni.

Držitelia ocenenia

2020/2021: Kristína Lukašíková

2019/2020 Zuzana Gombárska a Dušan Kolcún
image

2018/2019: Stanislav Bartoš
image

2017/2018: Viera Kampošová
image

2016/2017: Marián Steiner
image

2013/2014: Silvester Trnovec
image

2012/2013: Roman Záborský
image

Ďalšími nominovanými boli (v abecednom poradí): RNDr. Ľubica Bošanská, Mr Lorenz James Goebels, BSc, Mgr. Michal Sadloň, Mgr. Jozef Ruman.

Pán Záborský sa rozhodol pre šľachetné gesto a svoju finančnú odmenu za ocenenie Staff Award 2013 venoval Sučany Alumni. Jeho gesto si vysoko ceníme, ďakujeme mu a v súvislosti s jeho prianím, aby sa peniaze radšej použili na podporu žiackych aktivít, použijeme 90 eur na podporu budúcoročného Hodžafestu (2014), a 10 eur ako jeho členské (šk. roky 2012/13 a 2013/14). Ešte raz veľké ĎAKUJEME, Mr. Záborský!

2011/2012: Peter Paulík
image

2010/2011: Jozef Ruman
image

2009/2010: Beáta Makovická
image