Sučany Alumni logo

English version | Prihlásenie - Registrácia

01. 09. 2018

Prvácke štipendiá - termín do 16.9.2018

Aj tento rok poskytneme viacero Štipendií Sučany Alumni, a tiež minimálne jedno Štipendium Milana Hodžu, ktoré aspoň jednému nadanému žiakovi/žiačke finančne uľahčí štart do štúdia.