Sučany Alumni logo

English version | Prihlásenie - Registrácia

16. 03. 2017

Podporte Sučany Alumni vďaka 2% z Vašich daní

image
Pomôžte nám aj naďalej pomáhať a inšpirovať.

05. 10. 2016

Sučany Alumni pomáha s prihláškami na zahraničné univerzity

Výber univerzít a hlásenie sa na ne môže byť dlhý a náročný proces. Preto vám, súčasným študentom, chceme pri tomto procese čo najaktívnejšie pomôcť, keďže sme ním už úspešne prešli. Ako zoskupenie absolventov, ktorí študujú alebo vyštudovali univerzity v rôznych kútoch sveta, od USA po Hong Kong, dokážeme byť užitočným zdrojom informácií a rád, či už rozmýšľate nad štúdiom kdekoľvek.

02. 09. 2016

Štipendium Milana Hodžu a Sučany Alumni 2016

image

Aj tento rok Sučany Alumni poskytne minimálne jedno Štipendium Milana Hodžu, aby umožnilo aspoň jednému nadanému žiakovi/žiačke štart do štúdia na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch bez finančných problémov. Zároveň pokračujeme v Štipendiách Sučany Alumni. Termín podania prihlášok na oba štipendiá je 11. september 2016 (do 22:00).

Prihláška na Štipendium Milana Hodžu a Štipendium Sučany Alumni 2016: PRVÁCI

Prihláška na Štipendium Sučany Alumni 2016: 2. - 5. ROČNÍK

Viac informácií o Štipendiu Milana Hodžu.
Viac informácií o Štipendiu Sučany Alumni.

17. 04. 2016

Nové zloženie predsedníctva Sučany Alumni

2. apríla 2016 sa v Bratislave uskutočnilo valné zhromaždenie Sučany Alumni, ktorého hlavným bodom boli voľby na miesta dvoch podpredsedov. Novými podpredsedami sa stali Petra Trubinská a Dávid Nemček. Laura Beláková bola zvolená za náhradníčku podpredsedu SA. Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu. Zároveň chceme poďakovať odchádzajúcim podpredsedom, Kristíne Lucii Krogmannovej a Michalovi Kováříkovi.image

17. 03. 2016

Podporte Sučany Alumni vďaka 2% (3%) z Vašich daní

Sme absolventi, žiaci a zamestnanci školy združení v Sučany Alumni - Spoločnosti absolventov gymnázia v Sučanoch, a na škole pôsobíme už 7. rok. Radi by sme Vás touto cestou požiadali, aby ste darovali Vy, Vaši rodičia, Vaši známi či Vaše firmy 2% (3%) z daní práve nášmu občianskemu združeniu.

image

Množstvo úspešných projektov Sučany Alumni za šesť rokov činnosti je zárukou toho, že prostriedky budú využité účelne a zmysluplne:

1. pomáhame študentom dostať sa na ich vysnívané britské univerzity: každý, komu sme prostredníctvom každoročnej “University Clinic” pomohli s prihláškou, bol prijatý na minimálne jednu univerzitu vo Veľkej Británii (väčšina na viac univerzít), a tento rok plánujeme poskytnúť prvú bezúročnú univerzitnú pôžičku;

2. umožňujeme šikovným študentom študovať na našom gymnáziu bez finančných ťažkostí: Štipendiá Milana Hodžu;

3. oceňujeme a motivujeme tých, ktorí svojou činnosťou idú príkladom ostatným a sú prínosom pre svoju komunitu: Student Award a Štipendiá Sučany Alumni pre aktívnych žiakov, grant pre študentov píšucich o svojich zážitkoch zo zahraničnej strednej školy; Staff Award pre aktívnych zamestnancov;

4. podporujeme študentov a absolventov v zmysluplných a napĺňajúcich aktivitách, ktoré ich bavia a v ktorých sú dobrí: školské festivaly Hodžafest a Večerná škola, úspešná súťaž MasterMind, Travel Grant pre absolventov, fotografické súťaže pre žiakov i absolventov; stáli sme pri vzniku časopisu KARIS a projektu školských prefektov;

5. spájame študentov a absolventov: organizujeme prednášky, besedy a stretnutia.


Naše doterajšie príjmy z 2% (3%) z Vašich daní nám veľmi pomohli uskutočniť:

  ● 16 udelených Štipendií Milana Hodžu, každé v hodnote priemerne 600 eur
  ● Grant Sučany Alumni - finančná podpora nielen pravidelných školských podujatí a klubov ako Hodžafest a debatný, ale aj rôznych projektov jednotlivých študentov alebo absolventov (napr. letný tábor pre deti zo znevýhodneného prostredia, náklady na účasť na súťažiach)

 

Údaje potrebné k poukázaniu 2% (3%) z daní občianskemu združeniu Sučany Alumni:

Obchodné meno alebo názov: Sučany Alumni - Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sučany, 038 52, Komenského, 215
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42069343

Stiahnite si vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) tu.


Ďakujeme Vám! smile