Sučany Alumni logo

English version | Prihlásenie - Registrácia

17. 04. 2016

Nové zloženie predsedníctva Sučany Alumni

2. apríla 2016 sa v Bratislave uskutočnilo valné zhromaždenie Sučany Alumni, ktorého hlavným bodom boli voľby na miesta dvoch podpredsedov. Novými podpredsedami sa stali Petra Trubinská a Dávid Nemček. Laura Beláková bola zvolená za náhradníčku podpredsedu SA. Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu. Zároveň chceme poďakovať odchádzajúcim podpredsedom, Kristíne Lucii Krogmannovej a Michalovi Kováříkovi.image

17. 03. 2016

Podporte Sučany Alumni vďaka 2% (3%) z Vašich daní

Sme absolventi, žiaci a zamestnanci školy združení v Sučany Alumni - Spoločnosti absolventov gymnázia v Sučanoch, a na škole pôsobíme už 7. rok. Radi by sme Vás touto cestou požiadali, aby ste darovali Vy, Vaši rodičia, Vaši známi či Vaše firmy 2% (3%) z daní práve nášmu občianskemu združeniu.

image

Množstvo úspešných projektov Sučany Alumni za šesť rokov činnosti je zárukou toho, že prostriedky budú využité účelne a zmysluplne:

1. pomáhame študentom dostať sa na ich vysnívané britské univerzity: každý, komu sme prostredníctvom každoročnej “University Clinic” pomohli s prihláškou, bol prijatý na minimálne jednu univerzitu vo Veľkej Británii (väčšina na viac univerzít), a tento rok plánujeme poskytnúť prvú bezúročnú univerzitnú pôžičku;

2. umožňujeme šikovným študentom študovať na našom gymnáziu bez finančných ťažkostí: Štipendiá Milana Hodžu;

3. oceňujeme a motivujeme tých, ktorí svojou činnosťou idú príkladom ostatným a sú prínosom pre svoju komunitu: Student Award a Štipendiá Sučany Alumni pre aktívnych žiakov, grant pre študentov píšucich o svojich zážitkoch zo zahraničnej strednej školy; Staff Award pre aktívnych zamestnancov;

4. podporujeme študentov a absolventov v zmysluplných a napĺňajúcich aktivitách, ktoré ich bavia a v ktorých sú dobrí: školské festivaly Hodžafest a Večerná škola, úspešná súťaž MasterMind, Travel Grant pre absolventov, fotografické súťaže pre žiakov i absolventov; stáli sme pri vzniku časopisu KARIS a projektu školských prefektov;

5. spájame študentov a absolventov: organizujeme prednášky, besedy a stretnutia.


Naše doterajšie príjmy z 2% (3%) z Vašich daní nám veľmi pomohli uskutočniť:

  ● 16 udelených Štipendií Milana Hodžu, každé v hodnote priemerne 600 eur
  ● Grant Sučany Alumni - finančná podpora nielen pravidelných školských podujatí a klubov ako Hodžafest a debatný, ale aj rôznych projektov jednotlivých študentov alebo absolventov (napr. letný tábor pre deti zo znevýhodneného prostredia, náklady na účasť na súťažiach)

 

Údaje potrebné k poukázaniu 2% (3%) z daní občianskemu združeniu Sučany Alumni:

Obchodné meno alebo názov: Sučany Alumni - Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sučany, 038 52, Komenského, 215
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42069343

Stiahnite si vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) tu.


Ďakujeme Vám! smile

 

08. 02. 2016

Valné zhromaždenie, apríl 2016

Milé GBASáčky, milí GBASáci,

***ZMENA TERMÍNU***

image2. apríla 2016 (sobota) sa v Bratislave (miesto bude upresnené) uskutoční valné zhromaždenie Sučany Alumni. Hlavným bodom programu bude voľba dvoch nových podpredsedov. Prosíme všetkých záujemcov o účasť, aby ste potvrdili svoj záujem zaslaním e-mailu na .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript) do 18. marca 2016 (piatok).

Štefan Korbeľ

22. 06. 2015

Štipendium Milana Hodžu 2015

image

Aj tento rok Sučany Alumni poskytne minimálne jedno Štipendium Milana Hodžu, aby umožnilo aspoň jednému nadanému žiakovi/žiačke štart do štúdia na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch bez finančných problémov. Termín podania prihlášky na Štipendium Milana Hodžu je 30. jún 2015.

Prihlášku si môžete stiahnuť na tomto mieste.

20. 09. 2014

Apply for the 1st Sučany Alumni University Loan (0% interest)

Prvá Sučany Alumni University Loan v hodnote 1500 € s úrokom rovných 0% je vďaka 65 z Vás, najmä absolventom, ale aj žiakom, učiteľom a rodinným príbuzným, na svete! ĎAKUJEME!

Prihláste sa do 28. septembra 2014!

image

***BREAKING NEWS***
Vďaka štedrému daru poskytneme pre školský rok 2015/16 univerzitné štipendium v hodnote 3000 €! Darcovi srdečne ďakujeme!