Sučany Alumni logo

English version | Prihlásenie - Registrácia

02. 07. 2017

Nové vedenie Sučany Alumni

V deň Garden Party, 30.6.2017 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Sučany Alumni, na ktorom bolo zvolené nové predsedníctvo SA: Tomáš Jacko (predseda), Petra Trubinská, Miroslav Medveď, Peter Paulík.

Sumár valného zhromaždenia.

1. Zhrnutie a zhodnotenie stavu a činnosti Sučany Alumni
- Štefan Korbeľ zhodnotil činnosť počas šk. roka 2016/2017 a zároveň zhodnotil činnosť SA počas jeho predsedníctva. Ozrejmil dôvody svojej rezignácie a vyjadril záujem pokračovať a pomáhať SA z pozície koordinátora pre alumni relations.

2. Zhodnotenie finančného stavu
- Štefan Korbeľ informoval o finančnom stave SA, o výdavkoch a zostatkoch na účtoch.

3. Voľba nového predsedníctva
- Delegáti valného zhromaždenia najprv odvolali predsedu Štefana Korbeľa a zároveň podpredsedov Tomáša Jacka a Davida Nemčeka. Následne zvolili za nového predsedu Tomáša Jacka a za podpredsedov Miroslava Medveďa a Petra Paulíka.

4. Navrhovaný program a rozpočet na šk. rok 2017/18
- Tomáš Jacko informoval o svojich prioritách, na ktorých chce spolu s podpredsedami pracovať: 1. pokračovanie v úspešných aktivitách SA a ďalej sa sústrediť na prácu so štipendistami; 2.  pozitívne motivovať a pomáhať učiteľom, aby zlepšovali svoje jazykové schopnosti; 3. ponúknuť vlastné riešenie ubytovacej kapacity žiakov školy + vytvoriť fyzický priestor pre činnosť SA

5. Iné návrhy, otázky, atď.
- Boli prednesené a diskutované tiež nasledovné návrhy: pomoc so zriadením školského psychológa, vytvorenie grafického spracovania - mapy kontaktov absolventov.
image