Sučany Alumni logo

English version | Prihlásenie - Registrácia

13. 03. 2018

Podporte Sučany Alumni vďaka 2% z Vašich daní

image
Pomôžte nám aj naďalej pomáhať a inšpirovať:

 • 18 udelených štipendií Milana Hodžu

 • 7 cien “Student Awards” pre výnimočných žiakov

 • 9 920 eur venovaných žiakom cez štipendiá Milana Hodžu

 • 22 udelených štipendií Sučany Alumni

 • 5 + 1 iPadov a jeden počítač pre najinšpiratívnejších žiakov

 • 6 cien “Staff Awards” pre učiteľov

 • 3000+ eur venovaných žiakom a školským klubom

 • 100+ skontrolovaných motivačných listov na univerzity

 • 100% vyzbieraných prostriedkov z 2% venujeme podpore žiakov

 • 5000+ dobrovoľníckych hodín pre stále našu školu

 • 8+ rokov Alumni pôsobí, pomáha a inšpiruje


  Prezentáciu aj s fotkami nájdete tu.


  Podporte nás cez 2% z Vašich daní – údaje potrebné na ich poukázanie nášmu občianskemu združeniu:
  Obchodné meno: Sučany Alumni – Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch
  Právna forma: občianske združenie
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sučany, 03852, Komenského, 215
  IČO: 42069343

  Zamestnanec, ktorému podáva daňové priznanie zamestnávateľ:
  Stiahnite si vyhlásenie o poukázaní 2% (3%)
  Stiahnite si potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

  ĎAKUJEME!