Sučany Alumni logo

English version | Prihlásenie - Registrácia

03. 06. 2018

Školský chemický krúžok: Aj Dumbledore by bol hrdý!

Zostal som v nemom úžase! Keď som sa nedávno dozvedel o školskom chemickom krúžku od nášho štipendistu Jožka Skokana, tak mi to pripomenulo neformálnu študentskú skupinu Dumbledore’s Army zo sveta Harryho Pottera.

Založenie a fungovanie chemického krúžku je aj dôkazom toho, že keď učitelia nemajú čas alebo chuť, alebo stoja v ceste iné prekážky, tak sa vedia GBASáci vynájsť. Toto je živý dôkaz toho, že duch GBASu žije. Žije a drieme v každom z nás, ktorí nerezignujeme, nehľadáme výhovorky, ale snažíme sa hľadať riešenia a aktívne sa zapájať do diania či už v škole alebo zaujímať sa o svoje okolie. Poprosil som ich teda o krátke predstavenie krúžku:

Sme žiaci Bilingválneho gymnázia v Sučanoch s nadšením pre chémiu. Vzhľadom na to, že na našej škole nie je daný odbor dostatočne podporovaný, resp. nevyhovuje našim mimoškolským požiadavkam, tak sme sa preto rozhodli založiť si krúžok. Začalo to nejasnou myšlienkou pripravovania sa na súťaž Chemiklání, organizovanou Univerzitou Pardubice a Karlovou univerzitou v Prahe. Prvá prehra v súťaži nás motivovala venovať sa predmetu omnoho viac, čo vyústilo v chemický krúžok. Na nultej hodine momentálne preberáme knihu “SAT Chemistry”. Chceli by sme pokračovať organikou (neskôr anorganikou a analytikou) a zapájať sa do mnohých ďaľších či už tímových alebo individuálnych súťaží a seminárov.

image
Členovia chemického krúžku na fotke: Janka Kubová, Michaela Kramárová, Tomáš Košárek, Anna Jambrichová a Jozef Skokan. Chýbajú: Ema Humajová, Katka Hojová.

Ako teda krúžok funguje? Kto vás vedie?

Buď si vyberieme tému (komplexy, karboxylové kyseliny) a tej sa venujeme. Ak chceme prebrať niečo, čo niekto nevie alebo to potrebujeme na súťaž , tak prezentujú/učia to tí, ktorí si tému vybrali. Alebo preberáme postupne knihu od Emy H. (prezentuje Ema).

A čo by sa vám zišlo? Ako vám môžu napríklad pomôcť absolventi?

Knihy z chémie, keďže odchádza Ema Humajová, ktorá má naozaj veľmi dobrú chemikálnu knihu. Takisto by nám pomohlo, ak by sme sa mohli porozprávať s nejakými vyučenými chemikmi (vysokoškoláci/absolventi). Tiež by nám pomohlo, keby by sme si mohli dovoliť vybaviť naše vlastné malé laboratórium (pár kadičiek, nádob a aspoň základne chemikálie), keďže nesmieme používať školské laboratórium. Zároveň by nám pomohlo, keby by sme si mohli lepšie dovoliť cestovanie do Česka, kde sa odohráva medzinárodná chemická súťaž Chemiklání.

Našim mladým chemikom držíme palce a pokiaľ budeme môcť, tak určite pomôžeme. Chceme týmto zároveň vyzvať ďalších našich členov a absolventov, aby pokiaľ môžu, tak GBAS chemikom pomohli. Môžete sa obrátiť na nás alebo priamo na členov krúžku. Ďakujeme.

Long live the GBAS spirit!