Sučany Alumni logo

English version | Prihlásenie - Registrácia

23. 05. 2013

Veľa ocenení, nejaké tie voľby, čo bolo a bude (Valné zhromaždenie, Garden Party 2013)

tValné zhromaždenie Sučany Alumni sa uskutoční na našej škole v deň Garden Party, 22. júna 2013 (sobota). Presný čas a presná miestnosť budú určené neskôr. Predpokladaný začiatok je o 14:00 v klubovej miestnosti BGMH Sučany.

Dúfame, že diskusiu k VZ rozbehneme už na našej fanúšikovskej stránke na Facebooku. Preto neváhajte a pýtajte sa, navrhujte, kritizujte (ideálne konštruktívne raspberry). (V prípade, že nemáte Facebook, diskusia by mala byť stále verejne dostupná aj bez prihlásenia, preto ak sa budete chcieť vyjadrovať k jednotlivým bodom, .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript) a my Váš príspevok zverejníme za Vás.)

Máme voľné miesto zástupcov podpredsedu a člena kontrolnej komisie. Aj keď oficiálne ide o zástupcov, veľmi radi zvolených (vyvolených) zapojíme do aktívneho diania, rozhodovania, tajov a inotajov. smile

Ak máte záujem o právo hlasovať na VZ, napíšte nám .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript) alebo tu na FB do 17. júna 2013. (Podmienkou je členstvo v SA: tak to už chodí, že záujem je potrebné skutkom dokázať.)

***

Provizórny program valného zhromaždenia:


1) Zhodnotenie školského roka predsedníctvom SA

2) Hospodárenie SA v školskom roku 2012/13

3) Vyhlásenie cien Student Award, Staff Award

4) Vyhlásenie víťaza/víťazov Travel Grant

5) Vyhlásenie víťazov Sučany Alumni Scholarship, Štipendií Milana Hodžu

6) Voľba náhradníka za podpredsedu SA

V prípade, že máte záujem o funkciu náhradníka za podpredsedu SA, posielajte nám svoje životopisy a motivačné listy na .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript) do 17. júna 2013. Podmienkami kandidovať na túto funkciu sú členstvo v SA a dovŕšenie veku 18 rokov najneskôr v deň valného zhromaždenia, t.j. 22.06.2013.
(Viac o úlohe podpredsedu sa môžete dočítať v článku 14 stanov SA.)

7) Voľba náhradníka za člena Kontrolnej komisie SA

V prípade záujmu nám zasielajte svoje životopisy na .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript) do 17. júna 2013. Podmienkami kandidovať na túto funkciu sú členstvo v SA a dovŕšenie veku 18 rokov najneskôr v deň valného zhromaždenia, t.j. 22.06.2013.
(Viac o úlohe člena kontrolnej komisie sa môžete dočítať v článku 15 stanov SA.)

8) Absolventské členské SA

9) Základné členské SA

10) Provizórny program a rozpočet na školský rok 2013/14

11) Otázky a odpovede

12) Iné

***

Tešíme sa na Vašu účasť! grin


V mene predsedníctva Sučany Alumni,

Štefan Korbeľ..