Sučany Alumni logo

English version | Prihlásenie - Registrácia

23. 11. 2012

Valné zhromaždenie Sučany Alumni

Valné zhromaždenie bolo kvôli nízkej účasti zrušené.

Predsedníctvo SA zvoláva valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 21.12.2012 (piatok) o 14:00 v klubovej miestnosti BGMH Sučany.

***

Provizórny program valného zhromaždenia:


1) Zhodnotenie prvého polroka

2)
Voľba náhradníka za podpredsedu SA

V prípade, že máte záujem o funkciu náhradníka za podpredsedu SA, posielajte nám svoje životopisy a motivačné listy na .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript) do 20. decembra 2012. Podmienkami kandidovať na túto funkciu sú členstvo v SA a dovŕšenie veku 18 rokov najneskôr v deň valného zhromaždenia, t.j. 21.12.2012.
(Viac o úlohe podpredsedu sa môžete dočítať v článku 14 stanov SA)

3) Voľba náhradníka za člena Kontrolnej komisie SA

V prípade, že máte záujem o funkciu náhradníka za podpredsedu SA, posielajte nám svoje životopisy a motivačné listy na .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript) do 20. decembra 2012. Podmienkami kandidovať na túto funkciu sú členstvo v SA a dovŕšenie veku 18 rokov najneskôr v deň valného zhromaždenia, t.j. 21.12.2012.
(Viac o úlohe člena kontrolnej komisie sa môžete dočítať v článku 15 stanov SA)

4) Členské SA

5) Provizórny program na január - jún 2013

6) Otázky a odpovede

7) Iné

***

Právo hlasovania na valnom zhromaždení majú delegáti SA. Delegátmi SA pre valné zhromaždenie sa automaticky stávajú členovia predsedníctva, členovia kontrolnej komisie a koordinátori. O funkciu delegáta valného zhromaždenia má právo požiadať každý člen SA. Ak máte záujem o funkciu delegáta na valnom zhromaždení, napíšte nám na .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript) do 7. decembra 2012.

Vaše pripomienky a návrhy k programu valného zhromaždenia s radosťou privítame. Zasielajte nám ich na .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript).


Tešíme sa na Vašu účasť! grin


V mene predsedníctva Sučany Alumni,

Štefan Korbeľ,
predseda.