Sučany Alumni logo

English version | Prihlásenie - Registrácia

02. 04. 2019

GBAS Interns - výzva pre absolventov

Milí absolventi GBAS-u!

Počas minulého leta som už vo veku 14 rokov získala neoceniteľnú pracovnú skúsenosť, a to rovno v laboratóriách Masarykovej univerzity v Brne.

Keďže veda, hlavne biológia, je mojou najväčšou vášňou, ktorej sa mimo vyučovania venujem aj v podobe súťaží, či Biologického krúžku, táto stáž mi priniesla nielen praktické zručnosti, ale aj mi pomohla uzrieť, ako vyzerá svet vedy zvnútra a zmeniť mi tým pohľad na to, kam chcem vo svojom živote smerovať. Na GBAS-e je mnoho snaživých študentov zapálených pre vec, nie každý však dostane nápad hlásiť sa na stáž, a ak aj áno, tak často nevedia ako na to, prípadne ich obmedzuje vek.

Preto v spolupráci so Sučany Alumni začínam projekt GBAS Interns, ktorého doménou je umožniť žiakom výnimočným svojou vášňou, ambíciami a šikovnosťou nadobudnúť praktické skúsenosti v ich milovanom odbore. To však nebude možné bez Vás, absolventov. Ak chcete umožniť študentom GBAS-u stať sa na chvíľu profesionálmi, ak sa k nám hodláte pripojiť a podporiť tento projekt formou poskytnutia odbornej stáže šikovným študentom, prosím, vyplňte pripojený dotazník. Naša generácia má veľký potenciál, treba však podnietiť záujem a pomôcť v rozvoji schopností. Presne to môžeme týmto projektom spoločne dokázať na GBAS-e!

DOTAZNÍK

Zuzana Hudáčová