Sučany Alumni logo

English version | Prihlásenie - Registrácia

21. 05. 2011

Student & Staff Award 2011

Aj tento rok máte možnosť vybrať a odmeniť jedného žiaka a jedného zamestnanca školy, ktorí si odnesú zaujímavé ceny za ich celoročnú činnosť pre školu a svoje okolie.

STUDENT AWARD

STAFF AWARD