Sučany Alumni logo

English version | Prihlásenie - Registrácia

11. 01. 2018

Sučany Alumni získalo grant na Pretestovanie 2018

Sučany Alumni získalo finančnú podporu od Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis v hodnote 2 tisíc eur pre účely preplatenia nákladov na Pretestovanie 2018 pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Pretestovanie je výborný spôsob, akým si je možné otestovať svoje znalosti a čo najlepšie sa pripraviť na prijímacie skúšky na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch - jednom z dlhodobo najlepších gymnázií na Slovensku (hodnotenie INEKO). Gymnázium prijíma žiakov z ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl.

Pretestovanie pozostáva z vypĺňania a opravovania prijímacích testov z minulých rokov. Pretestovanie každoročne organizuje škola v spolupráci so ZRPŠ a Študijným fondom.

Tento grant je určený prioritne pre deti zo siete škôl zapojených do projektu Teach for Slovakia. Umožňuje preplatiť záujemcom o štúdium na gymnáziu v Sučanoch minimálne jedno pretestovanie v hodnote 45 eur a maximálne 5 pretestovaní v hodnote 100 eur + cestovné náklady pre žiakov a učiteľov.

Pretestovanie v Sučanoch (okres Martin) prebieha vždy v sobotu v týchto termínoch:
- 13. 1. 2018 (prijímacie testy z roku 2017)
- 20. 1. 2018 (prijímacie testy z roku 2016)
- 27.1. 2018 (prijímacie testy z roku 2015)
- 10. 2. 2018 (prijímacie testy z roku 2014)
- 17. 2. 2018 (prijímacie testy z roku 2013, 2017)

Pretestovanie 2018 - informácie

Brožúra o škole

V prípade záujmu prosím napíšte Soni Koreňovej - koordinátorke Teach for Slovakia pre projekt Futures.

Grant bol podaný v spolupráci s organizáciou Teach for Slovakia, ktorá vyhľadáva aktívnych absolventov vysokých škôl všetkých odborov a umožňuje im meniť slovenské školstvo k lepšiemu cez rolu učiteľov na základných školách. Naším spoločným snom je, aby všetky deti mali šancu uspieť.

Ako absolventi Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu veríme, že práve naša škola je tým ideálnym miestom, kde deti bez ohľadu na podmienky z ktorých pochádzajú, dostávajú rovnakú šancu byť v živote úspešnými.

Občianske združenie Sučany Alumni - Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch sa dlhodobo snaží podporovať žiakov zo sociálne alebo ekonomicky znevýhodnených podmienok. V prípade úspešného prijatia žiaka do prvého ročníka, vieme navyše poskytnúť:
- Štipendium Milana Hodžu na jeden rok v hodnote minimálne 600 eur,
- Štipendium Sučany Alumni v celkovej hodnote 750 eur za 5 rokov,
- osobného mentora z radu úspešných a skúsených absolventov, ktorý žiaka vedie a pomáha mu zvyknúť si na nové prostredie,
- skvelý a priateľský kolektív štipendistov, ktorí tvoria jeden tím, pomáhajú si, podporujú sa a zúčastňujú sa na spoločných aktivitách a úlohách,
+ do budúcnosti plánujeme výstavbu vlastného internátu rodinného typu