Sučany Alumni logo

English version | Prihlásenie - Registrácia

19. 11. 2017

News from Sučany Alumni (November 2017 issue)

Dear GBAS community,
At last! Po niekoľkoročnej pauze znova obnovujeme náš newsletter! Prinášame vám informácie o tom najdôležitejšom na GBASe a Sučany Alumni (SA) z pohľadu absolventa alebo člena SA. Zároveň budeme s každým newsletterom zverejňovať staršie čísla školského časopisu KARIS. Yay!

Tak poďme na čerstvé news zo Sučian…

H O T   N E W S:

• Stalo sa
1/ Orientácia pre prvákov
2/ Stretnutie so starostom Sučian
3/ Oxbridge prezentácia: Are you the next one?
4/ Odovzdanie ceny Staff Award 2016/2017
5/ Spolupráca s vedením školy – dohoda
6/ Spolupráca s Teach for Slovakia + naši absolventi učiteľmi programu
7/ Alumni má vlastný kabinet
8/ Vybrali sme nových štipendistov

• Stane sa
9/ Key school dates for 2017/2018
10/ Big SA survey – aktualizuj si informácie v našej databáze
11/ Alumni cechy /Alumni guilds/
12/ „GBAS House“ - SA internát rodinného typu v Sučanoch

• Iné
13/ Výzva školy: GBAS hľadá skvelých (nielen zahraničných) učiteľov
14/ KARIS + Predplatné časopisu Karis pre absolventov

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
F U L L   N E W S:

• STALO SA:

1/ Orientácia pre prvákov
5. septembra sme sa zúčastnili orientačného týždňa pre aktuálnych prvákov. Dozvedeli sa základné informácie o SA, o našich cieľoch a hlavne mali možnosť stretnúť viacerých absolventov a spýtať sa ich na roky strávené na GBASe a ako im pomohli v aktuálnom štúdiu a kariére. Prváci boli veľmi aktívni, tak nech im to vydrží počas najmenej ďalších 5 rokov!

image

2/ Stretnutie so starostom Sučian
Tomáš Jacko sa 5.9.2017 stretol so starostom Sučian, pánom Vladimírom Plžikom. Hovorili o možnej spolupráci a hlavným bodom stretnutia bol zámer SA vybudovať internát rodinného typu v Sučanoch (pozri nižšie).

3/ Oxbridge prezentácia: Are you the next one?
28.9.2017 sa uskutočnila diskusia s absolventmi, ktorí momentálne študujú na University of Oxford a University of Cambridge. Bola to jedinečná príležitosť dozvedieť sa z prvej ruky všetko o prijatí na tieto najprestížnejšie univerzity na svete. Speakrami boli naši skvelí absolventi: Mária Balgová (GBAS 2005-2010) a Marek Sklenka (GBAS 2013-2015). Viac info.

image

4/ Odovzdanie ceny Staff Award 2016/2017
V závere školského roka sme sa už nestihli odfotiť s víťazom Staff Award 2016/2017, pánom Mariánom Steinerom. Napravili sme to teda v septembri. Better late than never! wink Viac info.

image

5/ Spolupráca s vedením školy – dohoda
V septembri sme podpísali s vedením školy dohodu o vzájomnej spolupráci. Chceme pokračovať a zlepšovať doterajšiu spoluprácu, vzájomné vzťahy a porozumenie. SA rovnako ako aj vedeniu školy ide o rozvoj GBASu. Vieme si vzájomne pomôcť a podporiť sa. Zároveň sa snažíme touto dohodou predchádzať rôznym nedorozumeniam z minulosti. Dohoda všetko nevyrieši, avšak je to dobrý základ, na ktorom sa dá stavať.

6/ Spolupráca s Teach for Slovakia + naši absolventi učiteľmi programu
Začali sme spolupracovať so skvelým programom Teach for Slovakia. Do tohto výnimočného programu sa doteraz zapojili už viacerí naši absolventi. Program absolvoval napr. Ján Smolka a aktuálne vyučujú v partnerských základných školách Angelika Fogášová a Martina Matrtajová. SA zároveň v novembri podalo grantový projekt pre získanie finančných prostriedkov, ktoré by mali slúžiť na prípravu a pretestovanie na GBASe pre deti z partnerských základných škôl Teach for Slovakia. Naším spoločným cieľom je umožniť, aby čo najväčšie množstvo talentovaných detí – bez ohľadu na vzdialenosť a finančné pomery v rodine sa prihlásilo na prijímacie skúšky do Sučian. Predstavitelia SA plánujú Angeliku a Martinu v ich školách navštíviť a motivovať ich žiakov, aby sa prihlásili do Sučian.
VÝZVA: mal by niekto záujem ísť na východ SR porozprávať o Sučanoch a o svojom štúdiu, kariére, inými slovami – ako mu GBAS otvoril svet príležitostí? Martine aj Angelike by to veľmi pomohlo.
Rozhovor s Angelikou Fogášovou.

7/ Alumni má vlastný kabinet
Jednou z vecí, ktoré SA dlhodobo na GBASe chýbali bol vlastný fyzický priestor. Ďakujeme p. Babíkovej a p. Paulíkovi za ich niekoľkoročnú pohostinnosť a ochotu nás tolerovať v ich kabinete. Je čas presťahovať sa do kabinetu v triede 2.03. Kabinet sme získali do užívania na základe dohody s vedením školy. Ďakujeme.

8/ Vybrali sme nových štipendistov
V septembri a októbri 2017 sa uskutočnili postupne až 3 kolá výberu nových štipendistov Milana Hodžu a Sučany Alumni. Novými štipendistami pre rok 2017/2018 sa stali: Filip Fukas, Zuzana Hudáčová, Timotej Kopča, Dario Mikuš (všetci Štipendium Sučany Alumni), Radovan Hegli (Štipendium Milana Hodžu).
GREAT NEWS! V októbri nás oslovil jeden absolvent/absolventka, ktorý/á tento školský rok venuje 600 eur na celé jedno Štipendium Milana Hodžu. (Darca si neprial byť menovaný.) ĎAKUJEME! THE GBAS SPIRIT LIVES ON!
image

• STANE SA:

9/ Key school dates for 2017/2018
15.11.2017 – imatrikulácie, Deň študentov
23.11.2017 – Open Day
21.12.2017 – Vianočná večerná škola, Vianočný volejbalový turnaj
22.12.2017 – X-mas Assembly
26.3.2018 – prijímačky
Apríl 2018 - Hodžafest
29.6.2018 – Garden Party + ukončenie šk. roka

10/ Big SA survey – aktualizuj si informácie v našej databáze
V najbližších týždňoch budeme posielať a zdieľať dotazník, v ktorom vás budeme prosiť o aktualizáciu vašich údajov v našej databáze. Zároveň budete mať možnosť sa vyjadriť k viacerým otázkam, ktoré nám pomôžu v nastavení a cieľoch SA do budúcnosti. Budeme sa napríklad pýtať aj na oblasti, v ktorých by ste nám alebo GBASu mohli pomôcť. Vopred ďakujeme za aktualizáciu vašich údajov a tešíme sa na vaše odpovede.

11/ Alumni cechy /Alumni guilds/
Profesor Peter Paulík, ktorý sa opäť stal podpredsedom SA sa už dávnejšie zamýšľa nad možnosťou vytvoriť absolventské cechy. Išlo by o neformálne skupiny – výmenu kontaktov medzi jednotlivcami, ktorí pracujú alebo sa zaujímajú o konkrétne kariérne oblasti. V prípade záujmu tak plánujeme vytvoriť/podporovať napr. cech právnikov, architektov, ITčkárov, manažérov, lekárov, fyzikov, ekonómov, jazykárov, chovateľov jakov, atď. Okrem benefitu výmeny skúseností medzi členmi, by SA chcelo tieto cechy podporovať a oslovovať napríklad pre účely prezentácií pre žiakov, pre pomoc s kontrolou prihlášok na VŠ, mentoring alebo pre účely konzultácie konkrétnych otázok a situácií (napr. výstavba internátu).
VÝZVA: V prípade záujmu o vytvorenie cechu a pozíciu „cechmajstra“ nás prosím kontaktujte. Bude to zároveň jedna z otázok v našom plánovanom prieskume.

12/ „GBAS House“ – SA internát rodinného typu v Sučanoch
Jednou z priorít nového predsedníctva SA je iniciovať zámer a v priebehu niekoľkých rokov vybudovať internát rodinného typu v Sučanoch „GBAS House“ pre účely nášho gymnázia. V pláne je vybudovať internát, ktorý bude majetkom SA a bude zariadený a koncipovaný ako dom (house). Zároveň bude minimálne jedna izba v dome určená pre učiteľa (učiteľov) školy – house mastera, ktorý bude zabezpečovať úlohu vychovávateľa a dospelej zodpovednej osoby v dome. V dome by našlo ubytovanie okolo 15 žiakov a max. 2 učitelia, t.j. 5 izieb pre žiakov a 1 garsónka pre učiteľa/vychovávateľa – house mastera + jedna spoločenská miestnosť s kuchyňou/jedálňou.
VÝZVA: V prípade, že by ste o tomto zámere chceli vedieť viac, nám dajte vedieť. Máme hotový prvý ideový/projektový zámer. Momentálne prebieha oslovovanie partnerov a hľadanie vhodnej lokality – objektu v Sučanoch. Následne začneme s fundraisingom.

• INÉ:

13/ Výzva školy: GBAS hľadá native lektorov a skvelých učiteľov
Vedenie školy nás oslovilo s pomocou nájsť a osloviť vhodných a kvalitných native lektorov do Sučian. Škola taktiež dlhodobo hľadá slovenských učiteľov pre rôzne kombinácie predmetov vhodných pre GBAS (t.j. good English is a must). Škola vie ponúknuť v prípade native lektorov zaujímavé finančné ohodnotenie (fix + možné navýšenie platu vďaka zdrojom zo ZRPŠ podľa kvality a skúseností kandidáta/kandidátky). Škola zároveň zabezpečuje cestovné náklady a ubytovanie počas trvania pracovnej zmluvy. Pre účely GBASu je ideálnym kandidátom: native English speaker, EU citizenship, university degree, teaching certificate. Pre viac informácií prosím oslovte priamo školu na: .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript).

14/ KARIS + Predplatné časopisu Karis pre absolventov
SA znova začalo intenzívnejšiu spoluprácu so školským časopisom Karis. Pamätníci si možno ešte spomenú na začiatky spolupráce s prvým šéfredaktorom - Kristiánom Filipom. Súčasťou tejto obnovenej spolupráce je postupné elektronické zverejňovanie archívnych čísel Karisu cez SA.
VÝZVA od aktuálnej šéfredaktorky Karisu - Márie Rusnákovej: Ak máte záujem o aktuálne čísla školského časopisu Karis v tlačenej forme, tak sa ozvite na .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript) . Cena predplatného je 0.60 EUR za kus + poštovné.

KARIS 1_2015/2016 (October issue)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
That’s it for today folks!

Tomáš Jacko
http://www.sucanyalumni.sk
.(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript)