Sučany Alumni logo

English version | Prihlásenie - Registrácia

25. 02. 2020

Príbeh Alumni pokračuje aj vďaka 2% z daní

image
Prezentáciu s fotkami z roku 2019 nájdete tu.

Podporte nás cez 2% z vašich daní – údaje potrebné na ich poukázanie nášmu občianskemu združeniu:
Obchodné meno: Sučany Alumni – Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch
Právna forma: občianske združenie
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sučany, 03852, Komenského, 215
IČO: 42069343

ĎAKUJEME! Pomôžte nám aj naďalej pomáhať a inšpirovať:

 • 18 udelených štipendií Milana Hodžu

 • 7 cien “Student Awards” pre výnimočných žiakov

 • 9 920 eur venovaných žiakom cez štipendiá Milana Hodžu

 • 25 udelených štipendií Sučany Alumni

 • 5 + 1 iPadov a jeden počítač pre najinšpiratívnejších žiakov

 • 8 cien “Staff Awards” pre učiteľov

 • 3000+ eur venovaných žiakom a školským klubom

 • 100+ skontrolovaných motivačných listov na univerzity

 • 100% vyzbieraných prostriedkov z 2% venujeme podpore žiakov

 • 5000+ dobrovoľníckych hodín pre stále našu školu

 • 10+ rokov Alumni pôsobí, pomáha a inšpiruje

  Počas šk. roka 2018/2019 sa nám podarilo:
  Staff Award: p. Stanislav Bartoš
  Štipendium Sučany Alumni: Timotej Oršula
  Štipendium Milana Hodžu: neudelili sme
  Víkend v Bratislave pre našich štipendistov
  • Stretnutie absolventov v Bratislave
  • Spolu s našou štipendistkou Zuzanou Hudáčovou sme spustili projekt GBAS Interns
  • Podporili sme GBAS Biology Club
  • Naši štipendisti zorganizovali prednášku s absolventom na tému Úvod do embryológie
  • Spolu s ochotnými absolventmi venovať čas osobnostnému rozvoju našich štipendistov
  • Informovať komunitu absolventov o dianí a novinkách na GBASe

  Počas šk. roka 2017/2018 sa nám podarilo:
  Staff Award: p. Viera Kampošová
  Štipendium Sučany Alumni: Zuzana Hudáčová, Timotej Kopča, Dario Mikuš, Filip Fukas
  Štipendium Milana Hodžu: Radovan Hegli
  • Darom sme získali a ďalej venovali 3 laptopy pre tých, ktorí to najviac potrebujú
  • Získali sme grant Pontis Accenture v hodnote 2000 EUR na GBAS pretestovanie pre deti zo znevýhodnených podmienok + koncoročný výlet pre nich do Bratislavy
  Víkend v Bratislave pre našich štipendistov
  Diskusia pre žiakov s absolventmi študujúcimi na Oxforde a Cambridge
  Večerná škola: motivačná prednáška od autora knihy pre mladých Hlava 20 + prednáška o korupcii
  • Stretnutie absolventov Beer in Prague
  • Poskytli sme stanovisko ku kauze básnička a vypracovali sme odporúčania pre školu

  V prípade, že pracujete v zahraničí, tak môžete finančne prispieť na činnosť Sučany Alumni vďaka zaplateniu členského príspevku. Ďakujeme.